Home

Welkom op deze site waar een aantal teksten betreffende de leer van Śaṅkara, Yoga Vāsiṣṭha, Ramaṇa Maharṣi en van enkele andere bronnen over zelfkennis en non-dualiteit (Advaita Vedanta) is ondergebracht. Kenmerkend voor deze teksten is dat ze allen op een of andere wijze bijdragen aan het onderzoek naar ‘wie ik ben’.
Door op de titels te klikken kunnen ze geopend en desgewenst gedownload worden.

De teksten zijn als volgt ingedeeld:
1. Lezingen en verhandelingen
2. Nederlandse vertaling van werken van Śaṅkara
3. Gerelateerd aan Yoga Vāsiṣṭha
4. Gerelateerd aan Ramaṇa Maharṣi
5. Overige werken.

1. Lezingen en verhandelingen
OVER GROTE UITSPRAKEN IN DE VEDA’S EN DE BIJBEL (MAHĀVĀKYA’S) (2019)
JEZUS’ LEER VAN NON-DUALITE
IT (2018) Uitleg van enkele uitspraken in de evangeliën
ŚAṄKARA’S LEER VAN NON-DUALITEIT (2016) De essentie van de leer van Śaṅkara uitgelegd
WESTERSE WETENSCHAP – OOSTERSE WIJSHEID (2014) Een vergelijkende studie
DE UPANISHADS (2013) De vermomde gidsen naar zelfkennis
SPIRITUALITEIT EN NATUURKUNDE (2009) Relatie tussen de tastbare wereld en bewustzijn
YOGA VĀSIṢṬHA MAHĀRĀMĀYAṆA (2009) Leringen van Sri Vāsiṣṭha over schepping en mens
HET VERSCHIJNSEL MENS (2008) Feit of fictie?
DE KRINGLOOP VAN HET MENSELIJK BESTAAN (2007) De eeuwige vraag

2. Nederlandse vertaling van werken van Śaṅkara
Koppelingen voor enkele Engelstalige vertalingen van Śaṅkara’s werken zijn in pagina ‘links’ te vinden.
ŚAṄKARA’S VEDĀNTA Vijftien werken over zelfkennis en non-dualiteit (boek 266 p.) (nieuw)
(Ook als boek verkrijgbaar bij https://uitgeverijkadag.nl/ en Internet boekhandel)
ZEVEN UPANIŞADS MET COMMENTAAR VAN ŚAṆKARA (Boek 320p.)  (nieuw)
(Ook als boek verkrijgbaar bij https://uitgeverijkadag.nl/ en Internet boekhandel)
SĀDHANA PAÑCAKAM Vijf verzen over spirituele praktijk (5 verzen)
DAŚAŚLOKĪ Tien Verzen (over wat ik ben) (10 verzen)
BRAHMAJÑĀNĀVALĪMĀLĀ Een bloemenstreng van verzen over kennis van Brahman (21 verzen)
DṚG DṚŚYA VIVEKA Over onderscheid tussen de kenner en het gekende (46 verzen)
(Voor lezingen over dit werk door Swami Sarvapriyananda zie menupagina ‘Links’)
– DṚG DṚŚYA VIVEKA Supplement (Verzen 32-46)
VĀKYAVṚITTI De betekenis van de verklaring ‘Dat zijt Gij’ (53 verzen)
LAGHUVĀKYAVṚITTI De betekenis van de verklaring ‘Ik ben Brahman’ (18 verzen)
APAROKṢĀNUBHŪTI (RĀJA-YOGA) Zelfkennis zonder omweg  (Koninklijke Yoga) (144 verzen)
(Voor lezingen over dit werk door Swami Sarvapriyananda zie menupagina ‘Links’)
ZEVEN WERKEN VAN ŚAṄKARA OVER ZELFKENNIS (Samenbundeling van de zeven losse werken hierboven)
VIVEKACŪḌĀMAṄI Het kroonjuweel van onderscheidingsvermogen (580 verzen)
(Ook als boek verkrijgbaar bij https://uitgeverijkadag.nl/ en Internet boekhandel)
ĀTMA BODHA Zelfkennis (68 verzen)
TATTVOPADEŚA (Onderricht in Dát wat Ís)  (87 verzen)
– BRAHMĀNUCINTANAM Meditatie op Brahman (29 verzen)
TATTVA BODHA (Ware kennis)
– PAÑCĪKARAṆAM EN VĀRTTIKA (over de totstandkoming van de grove elementen)
SADĀCĀRA Deugdzaam leven (54 verzen)
NIRVĀṆAṢAṬKAM (ātmaṣaṭkam) (6 verzen, zie pagina ‘links’ voor recitatie)
– BHAVĀNYAṢṬAKAM (8 verzen)
BHAGAVAD GĪTĀ BHĀṢYA (GĪTĀ met commentaar van Śrī Śaṅkaracārya)
  (Ook als boek verkrijgbaar bij https://uitgeverijkadag.nl/ en Internet boekhandel)

3. Gerelateerd aan YOGA VASIṢŢHA
VASIṢŢHA’S YOGA (Boek, 736 pagina’s)
DE HOOGSTE YOGA (Yoga Vāsiṣtha in het kort)
(Ook als boek verkrijgbaar bij https://uitgeverijvanwarven.nl/ en Internet boekhandel)
– HET VERHAAL VAN ARJUNA
HET VERHAAL VAN DE DWAZE OLIFANT

BESCHRIJVING VAN DE HEER
AANBIDDING VAN DE HEER
– HET VERHAAL VAN DE ROTS

HET VERHAAL VAN CŪḌĀLĀ EN ŚIKHIDHVAJA
HET VERHAAL VAN HET GROTE WOUD
HET VERHAAL VAN GĀDHI
HET VERHAAL VAN DE DRIE DEMONEN
SLOTDIALOOG TUSSEN ŚRĪ VĀSIṢṬHA EN PRINS RĀMA

4. Gerelateerd aan Ramaṇa Maharṣi
ZELFONDERZOEK (Vicāra Sangraham, Ramaṇa Maharṣi)
WIE BEN IK? (Nan Yār, Ramaṇa Maharṣi)
OVER GEESTELIJK ONDERRICHT (Upadeśa Manjari, Ramaṇa Maharṣi)
ESSENTIE VAN SPIRITUEEL ONDERRICHT (UPADEŚA SĀRAM, Ramaṇa Maharṣi)

YOGA VASISHTHA SARA (De essentie van Yoga Vāsiṣṭha, door Ramaṇa Maharṣi)
VRIJ ZIJN (Ramaṇa Maharṣi & Sadhu Om, bewerking Miriam Mennens)
VEERTIG VERZEN (Ulladu Narpadu, Ramaṇa Maharṣi)
ADVAITA BODHA DĪPIKĀ (Licht van non-duale kennis)

5. Overige Nederlandse vertalingen
DE TAAL VAN PARADOX (Swami Sarvapriyananda)
WAT IS VEDANTA (Swami Prabhavananda)
OP ZOEK NAAR HET GELUK (Swami Sarvapriyananda, zie links pagina) 
DE DEFINITIE VAN GOD (Defining God, Taittirīya Up. Swami Sarvapriyananda, zie links pagina)
DE TWEE VOGELS (The Two Birds, Mundaka Upaniṣad, Swami Sarvapriyananda)
DE TWEE VOGELS (Video met Nederlandse ondertiteling)
(Nieuw)
WIE BEN IK? (Who am I?, Māṇḍūkya Upaniṣad, S
wami Sarvapriyananda , zie links pagina)
HET GEHEIM VAN DE VIJF BEDEKKINGEN (Swami Sarvapriyananda, zie links pagina) 
BHAGAVAD GĪTĀ BHĀṢYA (GĪTĀ met commentaar van Śrī Śaṅkaracārya, staat ook onder Śaṅkara’s werken)
(Ook als boek verkrijgbaar bij https://uitgeverijkadag.nl/ en Internet boekhandel)
ZEVEN UPANIŞADS MET COMMENTAAR VAN ŚAṆKARA (Boek 320 p.) (nieuw)
(Ook als boek verkrijgbaar bij https://uitgeverijkadag.nl/ en Internet boekhandel)
– ŚRĪ ARAVINDOPANIṢAD
YOGĀSARA UPANIṢAD (Swami Sivananda)
VEDĀNTASĀRA UPANIṢAD (Swami Sivananda)
TRIPURA RAHASYA (een raadselachtig verhaal)
HET EVANGELIE VAN THOMAS (inclusief concordantie)
– HET WIEGELIED VAN KONINGIN MADĀLASA (zie pagina ‘links’ voor recitatie)

Bij gebruik van een duplex printer kunnen de bovenstaande teksten tot een boek van A5 formaat worden verwerkt.

Einde pagina

Laatst bijgewerkt: 26-02-2023
… Shankara Sadhana Pancakam Dasa Dasha Sloki Brahmajnanavalimala DrgDrsyaViveka Vakyavritti Laghu Vakyavritti Aparokshanubhuti Vivekacudamani Vivekachudamani atma bodha Ramana Maharshi Vicara Vichara Sangraham Nan Yar Upadesha Manjari Yoga Vasishtha Vasistha Cudala  Ferit Arav “arav.live” “ADVAITA BODHA DIPIKA”  “VERTIG VERZEN” (Ulladu Narpadu) ..Brahmanucintanam.   aravindopanishad, pancikaranam, varttikam, tatvopadesha, sadacara nirvanashatkam, bhavanyashtakam, yogasara, vedantasara